Aktuality

Audit v projekte Zelená škola na tému VODA

Prvý novembrový týždeň sa v našej škole uskutočnil audit v rámci projektu Zelená škola na novú prioritnú tému - VODA. Spoluprácou žiakov a zamestnancov školy sa zistilo, že neporušujeme žiadne zákony chrániace životné prostredie, a teda sa právom pýšime certifikátom Zelenej školy na nasledujúce dva roky. Čítajte viac ...

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 226/2022, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022. Čítajte viac ...

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu (chrípkové prázdniny)

Na základe zisťovania stavu chorobnosti žiakov a následnej neprítomnosti žiakov z dôvodu choroby nad 30% opakujúcej sa tri dni po sebe, riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 17. 12. 2022. do 21. 12. 2022 vrátane. Čítajte viac ...

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2022 (štvrtok). Čítajte viac ...

Zemplínske pero

Dňa 9.12.2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Zemplínske pero. Je to regionálna súťaž, ktorej poslaním je prispieť k rozvoju pôvodnej tvorby v regióne Zemplín, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu. Čítajte viac ...

Zelená oáza II.

Mesto Michalovce v rámci grantového systému v roku 2022 podporila projekt Zelená oáza II. dotáciou vo výške 300 eur. Rodičovský klub pri Základnej škole Školská 2 Michalovce spolufinancovalo projekt sumou vo výške 60 eur.

Zelená škola

Dňa 11.10.2022 sme boli pozvaní na online stretnutie Zelenej školy. Za pozitívne zmeny na našej škole v predchádzajúcich rokoch a šetrnejší prístup voči životnému prostrediu sme získali medzinárodný certifikát Zelenej školy za certifikačné obdobie k téme Odpad.

Jesenné prázdniny

Termín jesenných prázdnin v školskom roku 2022/2023 je od 28. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. 11. 2022 (streda).

Zážitkové učenie v Humennom

Dňa 21.10.2022 sme si s piatakmi spravili výlet a výučbu v jednom. Pekné jesenné počasie sme ešte využili na návštevu Humenského zámku s cieľom zážitkového učenia biológie na tému Spoločenstvo lesa. Čítajte viac...

Konečne v divadle

Sme veľmi radi, že po dlhej pauze nám bolo umožnené nadýchnuť sa divadelnej atmosféry. Začiatkom októbra žiaci 5. -9. ročníka navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Čítajte viac ...