2 percentá z dane

05. január 2022

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby  [pdf]

Ďakujeme.