2 percentá z dane

05. január 2020

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov.

Priložený formulár na vyplnenie  [pdf]

Ďakujeme.