Pracovné miesta

14. august 2020

18. 5. 2022 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: Asistent učiteľa

 

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – asistent učiteľa. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

18. 5. 2022 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: učiteľ/ka primárneho vzdelávania

 

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – učiteľ/ka primárneho vzdelávania. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

18. 5. 2022 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: učiteľ/ka sekundárneho vzdelávania

 

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – učiteľ/ka primárneho vzdelávania. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

20. 4. 2022 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: Asistent učiteľa

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – asistent učiteľa. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

14. 8. 2020 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: Asistent učiteľa

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – asistent učiteľa. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

14. 8. 2020 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: Školský špeciálny pedagóg

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – školský špeciálny pedagóg. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

14. 8. 2020 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: Školský psychológ

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – školský psychológ. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

27. 1. 2021 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: ekonóm/ekonómka

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – ekonóm/ekonómka. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

11. 6. 2021 - Pracovný pohovor na obsadenie pozície: upratovačka

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – upratovačka. Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.