Pracovné miesta

14. august 2020

13. 5. 2024 - Pracovný pohovor na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa (sekundárneho vzdelávania) s aprobáciou matematika

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

 

9. 5. 2024 - Pracovný pohovor na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa (sekundárneho vzdelávania) s aprobáciou fyzika, technika

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

 

26. 4. 2024 - Výberové konanie na obsadenie pozície: riaditeľ/riaditeľka školy

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy 

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.