Rada školy

25. november 2022

Členovia rady školy

 1. Mgr. Katarína Šlinská - predseda
 2. PaedDr. Katarína Kamasová - podpredseda
 3. Ing. Stanislav Chovan
 4. Peter Babinčák
 5. Mgr. Lenka Dobiášová
 6. Viktor Kuzma
 7. Jozef Tirpák
 8. JUDr. Ing. Erik Sibal
 9. Ing. Filip Káľavský
 10. PaedDr. Radmila Hajduková
 11. Mgr. Petra Kolesárová