Rada školy

05. január 2020

Členovia rady školy

 1. Mgr. Irena Vargová - predseda
 2. Mgr. Mária Buchtová - podpredseda
 3. Ľudmila Macanová
 4. Bc. Jana Šebová
 5. Ing. Juraj Paľovčík
 6. Peter Babinčák
 7. Mariana Karchová
 8. JUDr. Gabriel Dorič
 9. MUDr. Iveta Jasovská
 10. Ing. Filip Káľavský
 11. JUDr. Ing. Erik Sibal
 12. JUDr. Gabriel Dorič