Centrum voľného času

01. október 2023

Záujmové útvary

 

Názov záujmového útvaru (ZÚ) Vedúci ZÚ Deň Čas (hod.)
Volejbal PaedDr. Juraj Vetrecin pondelok 15.30
Šporťáčik chlapci PaedDr. Juraj Vetrecin utorok 15.30
Šporťáčik chlapci Mgr. Anna Morozová utorok 15.30
Plávanie Mgr. Katarína Hamadejová utorok, štvrtok 14.00
Hádzaná Veronika Habánková piatok 14.00
Korčuľovanie a hry na ľade Mgr. Ivan Králik utorok 15.30