Pedagogický zbor

24. august 2020

Vedenie školy

Riaditeľ školy  Mgr. Mach Miroslav miroslav.mach@5zs.sk +421 902 086 300
Zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Očvárová Beáta beata.ocvarova@5zs.sk +421 918 851 696
Zástupkyňa riaditeľa školy  Mgr. Vinerová Monika monika.vinerova@5zs.sk +421 918 657 185
       
Výchovná a kariérová poradkyňa Mgr. Kleinová Zlatuše zlatuse.kleinova@5zs.sk +421 948 443 327
Školská špeciálna pedagogička Mgr. Koudelková Milada milada.koudelkova@5zs.sk +421 948 106 463

 

Primárne vzdelávanie – I. stupeň 

Mgr. Adamová Mária triedna učiteľka 4.A   maria.adamova@5zs.sk
Barteková Lenka asistent učiteľa lenka.barteková@5zs.sk
Mgr. Germušková Karina triedna učiteľka 4.B karina.germuskova@5zs.sk
Mgr. Chvostaľová Dominika triedna učiteľka 3. A dominika.chvostalova@5zs.sk
Mgr. Jankovyčová Andrea triedna učiteľka 2.A andrea.jankovycova@5zs.sk
Mgr. Karšňaková Milada triedna učiteľka 1.B milada.karsnakova@5zs.sk
PhDr. Kornelová Veronika triedna učiteľka 1.A veronika.kornelova@5zs.sk
PaedDr. Očvárová Beáta zástupkyňa riaditeľa školy beata.ocvarova@5zs.sk

 


Nižšie sekundárne vzdelávanie – II stupeň

Mgr. Balogová Štefánia  triedna učiteľka 7.B RUJ - TSV stefania.balogova@5zs.sk
Mgr. Buchtová Mária triedna učiteľka 8.B SLJ - DEJ maria.buchtova@5zs.sk
Mgr. Čuvanová Viera triedna učiteľka 5.A BIO - CHEM viera.cuvanova@5zs.sk
Mgr. Gajdošoci Juraj kňaz ref. cirkvi NAV juraj.gajdosoci@5zs.sk
Mgr. Gubík Marek pravoslávny kňaz NAV marek.gubik@5zs.sk
Mgr. Hamadejová Katarína učiteľka TSV  katarina.hamadejova@5zs.sk
Mgr. Hricová Kristína učiteľka RUJ - GEO kristina.hricova@5zs.sk
PaedDr. Kamasová Katarína triedna učiteľka 7.A NAV- ETV - MAT katarina.kamasova@5zs.sk
Mgr. Kleinová Zlatuše vých. kar. poradkyňa OBN - RUJ - ETV zlatuse.kleinova@5zs.sk
Mgr. Paľo Marek grékokatolícky kňaz NAV marek.palo@5zs
Mgr. Králik Ivan triedny učiteľ 6.B TSV - Trénerstvo ivan.kralik@5zs.sk
Mgr. Leskovská Anna zastupujúca triedna učiteľka 8.A SLJ - NAV anna.leskovska@5zs.sk
Mgr. Mach Miroslav riaditeľ školy MAT - BIO miroslav.mach@5zs.sk
Mgr. Midlíková Katarína triedna učiteľka 9.A MAT - INF katarina.midlikova@5zs.sk
Mgr. Meňky Ján evanjelický kňaz NAV jan.menky@5zs.sk
Mgr. Šimková Jana triedna učiteľka 6.B ANJ - NEJ jana.simkova@5zs.sk
Mgr. Štofila Ján triedny učiteľ 8.A TECH - FYZ jan.stofila@5zs.sk
Mgr. Vargová Irena triedna učiteľka 9.B SLJ - HUV irena.vargova5zs.sk
PaedDr. Vetrecin Juraj triedny učiteľ 5.B TSV - Trénerstvo juraj.vetrecin@5zs.sk
Mgr. Vinerová Monika  zástupkyňa riaditeľa školy DEJ - GEO monika.vinerova@5zs.sk
Mgr. Koudelková Milada školská špeciálna pedagogička   milada.koudelkova@5zs.sk
Mgr. Kochmanová Alena asistent učiteľa   alena.kochmanova@5zs.sk
Mgr. Vaľová Tatiana asistent učiteľa   tatiana.valova@5zs.sk

 

Školský klub detí

Mgr. Alexová Gabriela vychovávateľka gabriela.alexova@5zs.sk
Smetanová Ingrid vychovávateľka ingrid.smetanova@5zs.sk
Bc. Štofová Iveta vychovávateľka iveta.smetanova@5zs.sk