Pedagogický zbor

05. december 2019

Vedenie školy

Riaditeľ školy  Mgr. Mach Miroslav miroslav.mach@5zs.sk +421 902 086 300
Zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Očvárová Beáta beata.ocvarova@5zs.sk +421 918 851 696
Zástupkyňa riaditeľa školy  Mgr. Vinerová Monika monika.vinerova@5zs.sk +421 918 657 185
       
Výchovná a kariérová poradkyňa Mgr. Kleinová Zlatuše zlatuse.kleinova@5zs.sk +421 948 443 327

 

Primárne vzdelávanie – I. stupeň 

Mgr. Adamová  Mária triedna učiteľka 1.A   maria.adamova@5zs.sk
Mgr. Jankovyčová Andrea triedna učiteľka 3.A andrea.jankovycova@5zs.sk
Mgr. Jenčová Viera triedna učiteľka 2.A viera.jencova@5zs.sk
Mgr. Karšňaková Milada triedna učiteľka 2.B milada.karsnakova@5zs.sk
PaedDr. Očvárová Beáta zástupkyňa riaditeľa školy beata.ocvarova@5zs.sk
Mgr. Šlinská Katarína triedna učiteľka 4.A katarina.slinska@5zs.sk
Mgr. Šalatová Karina triedna učiteľka 1.B karina.salatova@5zs.sk

 


Nižšie sekundárne vzdelávanie – II stupeň

Mgr. Balogová Štefánia  triedna učiteľka 9.B RUJ - TSV stefania.balogova@5zs.sk
Mgr. Barilik Sergej   pravoslávny kňaz sergej.bazilik@5zs.sk
Mgr. Bovanová Zuzana triedna učiteľka 5.A MAT - BIO zuzana.bovanova@5zs.sk
Mgr. Buchtová  Mária triedna učiteľka 5.B SLJ - DEJ maria.buchtova@5zs.sk
Mgr. Čuvanová Viera triedna učiteľka 7.A BIO - CHEM viera.cuvanova@5zs.sk
Mgr. Gajdošoci Juraj   kňaz ref. cirkvi juraj.gajdosoci@5zs.sk
Mgr. Hamadejová Katarína   TSV  katarina.hamadejova@5zs.sk
Mgr. Chvostáľová Dominika triedna učiteľka 6.A VYV - ESV dominika.chvostalova@5zs.sk
PaedDr. Kamasová Katarína triedna učiteľka 9.A NAV- ETV - MAT katarina.kamasova@5zs.sk
Mgr. Kleinová Zlatuše vých. a kariér. poradkyňa OBN - RUJ - ETV zlatuse.kleinova@5zs.sk
Mgr. Kolesár Peter   grékokatolícky kňaz peter.kolesar@5zs.sk
Mgr. Králik Ivan   TSV - Trénerstvo ivan.kralik@5zs.sk
PaedDr. Lacová Elena   RUJ - GEO elena.lacova@5zs.sk
Mgr. Mach Miroslav riaditeľ školy MAT - BIO miroslav.mach@5zs.sk
Mgr. Meňky Ján   evanjelický kňaz jan.menky@5zs.sk
Mgr. Šimková Jana triedna učiteľka 8.B ANJ - NEJ jana.simkova@5zs.sk
Mgr. Štofila Ján   TECH - FYZ jan.stofila@5zs.sk
Mgr. Vargová Irena triedna učiteľka 6.B SLJ - HUV irena.vargova5zs.sk
PaedDr. Vetrecin Juraj triedny učiteľ 7.B TSV - Trénerstvo juraj.vetrecin@5zs.sk
Mgr. Vinerová Monika  zástupkyňa riaditeľa školy DEJ - GEO monika.vinerova@5zs.sk

 

Školský klub detí

Bc. Alexová Gabriela vychovávateľka gabriela.alexova@5zs.sk
Smetanová Ingrid vychovávateľka ingrid.smetanova@5zs.sk
Bc. Štofová Iveta vychovávateľka iveta.smetanova@5zs.sk