Kontakt

05. december 2019

Adresa školy: 

Základná škola
Školská 2
07101 Michalovce
 
IČO: 017080746
DIČ: 2021635473
 
telefón: +421 56 64 248 38 
e-mailom:  5zs@5zs.sk
webstránka: www.5zs.sk; www.zsskolskami.sk 

 Telefonické kontakty

Riaditeľ školy Mgr. Miroslav Mach +421 902 086 300
Zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Beáta Očvárová +421 918 851 696
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Monika Vinerová +421 918 657 185
Výchovná a kariérová poradkyňa Mgr. Zlatuše Kleinová +421 948 443 327
Školská špeciálna pedagogička Mgr. Milada Koudelková +421 948 106 463
Referentka PaM Agáta Šutaj Eštoková +421 911 661 068
Ekonóm školy Ing. Stanislav Chovan +421 903 424 838
Vedúca školskej jedálne Zlatica Hudáková +421 56 62 829 16, +421 911 232 055