Triedy

04. september 2020

Triedy

1. A Mgr. Chvostáľová Dominika https://safari001.webnode.sk
1. B Mgr. Šlinská Katarína www.patraci7.webnode.sk
2. A Mgr. Adamová Mária www.namornici64.webnode.sk
2. B Mgr. Šalatová Karina https://mimonib.webnode.sk/
3. A Mgr. Jenčová Viera https://tigricata.webnode.sk/
3. B Mgr. Karšňakova Milada https://karsnakovamilada1.webnode.sk/
4. A Mgr. Jankovyčová Andrea https://jankovycovaandrea.webnode.sk/
5. A PaedDr. Kamasová Katarína  
5. B Mgr. Balogová Štefánia  
6. A Mgr. Ján Štofila  
6. B Mgr. Buchtová Mária  
7. A Mgr. Katarína Midlíková  
7. B Mgr. Vargová Irena  
8. A Mgr. Čuvanová Viera  
8. B PaedDr. Vetrecin Juraj  
9. B Mgr. Šimková Jana