Triedy

04. september 2023

Triedy

1. A Mgr. Adamová Mária  
1. B Mgr. Šlinská Katarína  
2. A PhDr. Kornélová Veronika  
2. B Mgr. Karšňaková Milada  
3. A Mgr. Jankovyčová Andrea  
4. A Mgr. Chvostaľová Dominika  
4. B Mgr. Morozová Anna  
5. A Mgr. Angušová Zuzana  
5. B Mgr. Vargová Irena  
6. A Mgr. Čuvanová Viera  
6. B PaedDr. Vetrecin Juraj  
7. A Mgr. Šimková Jana  
7. B Mgr. Králik Ivan  
8. A PaedDr. Kamasová Katarína  
8. B Mgr. Balogová Štefánia  
9. A Mgr. Štofila Ján  
9. B Mgr. Buchtová Mária