Triedy

04. september 2022

Triedy

1. A PhDr. Kornélová Veronika  
1. B Mgr. Karšňaková Milada  
2. A Mgr. Jankovyčová Andrea  
3. A Mgr. Chvostaľová Dominika  
4. A Mgr. Adamová Mária  
4. B Mgr. Germušková Karina  
5. A Mgr. Viera Čuvanová  
5. B PaedDr. Juraj Vetrecin  
6. A Mgr. Šimková Jana  
6. B Mgr. Králik Ivan  
7. A PaedDr. Kamasová Katarína  
7. B Mgr. Balogová Štefánia  
8. A Mgr. Leskovská Anna  
8. B Mgr. Buchtová Mária  
9. A Mgr. Midlíková Katarína  
9. B Mgr. Vargová Irena