Záujmová činnosť

07. január 2020

Zoznam krúžkov

Názov Vedúci/ca krúžku
Angličtina ľahko a rýchlo PaedDr. Lacová Elena
Dramatický krúžok Mgr. Adamová Mária
Gymnastika Mgr. Šlinská Katarína
Hravá nemčina Mgr. Šimková Jana
Hravá ruština Mgr. Kleinová Zlatuše
Chemické výpočty Mgr. Čuvanová Viera
Logik Mgr. Karšňaková Milada
M9 PaedDr. Kamasová Katarína
Mix dance Mgr. Jankovyčová Andrea
Prípravné loptové hry Mgr. Šalatová Karina
Slovenčina 9 Mgr. Buchtová Mária
Slovenčina pre deviatakov Mgr. Vargová Irena
Šikovné rúčky Mgr. Jenčová Viera
Tanečný krúžok Mgr. Vinerová Monika
Turistický krúžok Mgr. Štofila Ján
Vybíjaná Mgr. Čuvanová Viera
Výtvarný krúžok Mgr. Chvostáľová Dominika
Zábavné všeličo Mgr. Buchtová Mária
Zaujímavé všeličo Mgr. Vargová Irena