Záujmové útvary

07. september 2022

Zoznam krúžkov

Názov Vedúci/ca krúžku
   
Dramatický krúžok Mgr. Adamová Mária
Zábavné všeličo Mgr. Buchtová Mária
Viem čo zjem Mgr. Čuvanová Viera
Loptové hry Mgr. Germušková Karina
Hravá ruština Mgr. Hricová Kristína
Malý výtvarník Mgr. Chvostaľová Dominika
MIX DANCE Mgr. Jankovyčová Andrea
M9 PaedDr. Kamasová Katarína
Športovo-pohybový Mgr. Karšňaková Milada
Šporťáčik PhDr. Kornélová Veronika
Florbal Mgr. Králik Ivan
Príprava na T9 Mgr. Midlíková Katarína
Angličtina hrou Mgr. Šimková Jana
Strelecký krúžok Mgr. Štofila Ján
SLJ9 Mgr. Vargová Irena
Športové hry PaedDr. Vetrecin Juraj