Konzultačné hodiny

23. február 2020

Konzultačné hodiny

P.č. Priezvisko a meno Deň, čas (od - do)
1. Mgr. Adamová Mária Pondelok, 13.00 - 14.00
2. Mgr. Bovanová Zuzana Pondelok, 14.00 - 15.00
3. Mgr. Buchtová Mária Streda, 13.30 - 14.30
4. Mgr. Čuvanová Viera Streda, 13.30 - 14.30
5. Mgr. Hamadejová Katarína  
6. Mgr. Chvostaľová Dominika Utorok, 13.30 - 14.30
7. Mgr. Jankovyčová Andrea Streda, 13.00 - 14.00
8. Mgr. Jenčová Andrea Streda, 13.00 - 14.00
9. Mgr. Karšňaková Milada Utorok, 14.30 - 15.30
10. Mgr. Kleinová Zlatuše Piatok, 13.00 - 14.00
11. Mgr. Králik Ivan  
12. Mgr. Mach Miroslav Streda, 13.00 - 14.00
13. Mgr. Šalatová Karina Utorok, 14.30 - 15.30
14. Mgr. Šimková Jana Pondelok, 14.15- 15.15
15. Mgr. Šlinská Katarína Utorok, 13.10 - 14.10
16. Mgr. Štofila Ján  
17. Mgr. Vargová Irena Utorok, 13.00 - 14.00
18. Mgr. Vinerová Monika Pondelok, 13.30 - 14.30
19. Mgr. Balogová Štefánia Štvrtok, 14.15 - 15.15
20. PaedDr. Kamasová Katarína Štvrtok, 14.15 - 15.15
21. Mgr. Lacová Elena Pondelok, 14.15 - 15.15
22. PaedDr. Očvárová Beáta Pondelok, 13.30 - 14.30
23. PaedDr. Vetrecin Juraj