Konzultačné hodiny

23. február 2020

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pre žiakov a zákonných zástupcov:

- každý prvý pondelok v mesiaci od 14.00 hod. do 15.30 hod.

- iný termín je možný po vzájomnej dohode s pedagogickým pracovníkom.