Dokumenty školy

05. január 2020

Organizačná štruktúra

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Inovovaný školský vzdelávací program 

Školský poriadok

  • 2018/2019 [pdf]

Kolektívna zmluva