Vyučovacie hodiny a prestávky

05. január 2020

Časový rozpis vyučovacích hodín platný od 12. 9. 2022:

1. hodina 7.00 - 7.45
2. hodina 7.50 - 8.35
3. hodina 8.45 - 9.30
4. hodina 9.45 - 10.30
5. hodina 10.35 - 11.20
6. hodina 11.30 - 12.15
7. hodina 12.20 - 13.05
8. hodina 13.35 - 14.15
9. hodina 14.20 - 15.00

Veľká prestávka je po 3. vyučovacej hodine v trvaní 15 minút

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút je po 7. vyučovacej hodine.