Vyučovacie hodiny a prestávky

05. január 2020

Časový rozpis vyučovacích hodín platný od 23. 9. 2019:

0. hodina 7.00 - 7.45
1. hodina 7.50 - 8.35
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.40 - 10.25
4. hodina 10.30 - 11.15
5. hodina 11.20 - 12.05
6. hodina 12.10 - 12.55
7. hodina 13.25 - 14.10
8. hodina 14.15 - 15.00

Veľká prestávka je po 2. vyučovacej hodine v trvaní 15 minútObedňajšia prestávka v trvaní 30 minút je po 6. vyučovacej hodine. Všetky ostatné prestávky sú v trvaní 5 minút.