Žiacka školská rada

12. január 2020

Žiacka školská rada

Predseda: Natália Šebová 9.B
Podpredseda: Oliver Horváth 9.A
Kultúrni referenti: Sofia Demčáková 5.B
  Ema Muchová 5.A
Športoví referenti: Vanessa Karchová 7.B
  Michal Demko 4.A
Zberový referent: Nella Paľovčíková 4.A
Referenti pre medializáciu: Viktória Petrová 6.A
  Michal Kornuc 8.B
Zástupcovia v mestskom žiackom parlamente: Natália Šebová 9.B
  Oliver Horváth 9.A
Koordinátor pre Žiacku školskú radu: PaedDr. Elena Lacová

 

Štatút Žiackej školskej rady [pdf]

Plán aktivít 2019-20 [pdf]