Školský parlament

11. február 2022

Školský parlament

Predseda: Viktória Petrová 8.A
Podpredseda: Vanessa Karchová 9.B
  Richard Hrešo 9.A
Kultúrni referenti: Liliana Petrová 5.A
  Karolína Šlinská 3.A
  Karin Bridišová 3.B
  Natália Trčková 4.A
Športoví referenti: Tomáš Šanta 7.B
  Jakub Dobiáš 8.B
Zberoví referenti: Michal Čuvan 6.B
  Martin Dobiáš 5.B
Referenti pre medializáciu: Sofia Demčáková 7.A
  Karin Machová 6.A
Zástupcovia v mestskom žiackom   
parlamente: Viktória Petrová 8.A
  Richard Hrešo 9.A
Koordinátor pre Školský parlament: PaedDr. Elena Lacová 
  v zastúpení počas neprítomnosti PaedDr. Katarína Kamasová

 

Štatút Školského parlamentu [pdf]

Zápisnica z 10. 2. 2022 [pdf]