Školská jedáleň

16. január 2023

V školskej jedálni sa stretávam s obedmi pre žiakov a zamestnancov školy. Vedúca školská jedáleň spolu s kuchárkami hľadať požadovaný stravník pripravovať chutný obed podľa pravidiel stanovených pre školskú jedáleň. Strava pre žiakov je zdravá, naša škola je zaradená do projektu  Zdravá škola .

 

Jedálny lístok
 

 

Platby za stravu

Podľa vyhlášky 121/94 o školskom stravovaní je potrebné zaplatiť vopred a to do 1. dňa v mesiaci. Platiť môže trvalé príkazy z osobného účtu v banke, kde je žiadaný variabilný symbol číslo žiaka alebo poštovej poukážky. Nezabudnúť uviesť meno a triedu žiaka.

Odhlasovanie zo stravy

Stravu treba odhlásiť 24 hodín vopred , najneskôr do 14.00 hodiny osobne, telefonicky +421 911 542 461, resp. mailom zlatica.hudakova@5zs.sk (Hudaková Zlatica, vedúca ŠJ). V prípade, že dieťatko ochorie v noci, nie je možné zo stravy, ráno si môžete vopred oznámiť obedára od 11:30 – do 13:30 hod.. Hromadné odhlásenie vyskúšané (napr. výlet) až 48 hodín.

Od 1. 4. 2019 je možné vyhlasovanie z obeda aj on line cez odkaz https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni?&zarizeni=9176 . Pri prvom prihlásení je užívateľ priezvisko a meno stravníka bez znamienok (napr. janosikpeter), heslo je variabilný symbol , ktorý je potrebné opísať z poštovej poukážky. Na tejto stránke je možné odhlasovanie aj prihlasovanie, sledovanie odobratej stravy, kontrola platby za stravu, sledovanie preplatku alebo nedoplatku. V nastaveniach si prosím vyplňte nové heslo aj mailovú adresu, zasielanie správ o ktoré máte záujem, bez mailu Vám neprídete potvrdenie o odhlásení alebo prihlásení na stravu. 

 

 

Stravovanie seniorov

Výdaj stravy pre dôchodcov je od 11.00 – do 11.30 hod., odhlásenie zo stravy 24 hodín vopred , najneskôr do 14.00 hodiny osobne, telefonicky na čísle +421 911 542 461, resp. mailom zlatica.hudakova@5zs.sk (Hudaková Zlatica, vedúca ŠJ)