Školská jedáleň

06. január 2020

V školskej jedálni sa pripravujú obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Vedúca školskej jedálne spolu s kuchárkami sa snažia svojím stravníkom pripravovať chutný obed podľa pravidiel stanovených pre školskú jedáleň. Strava pre žiakov je zdravá, naša škola je zaradená do projektu Zdravá škola.

 

Jedálny lístok
 

 

Platby za stravu

Podľa vyhlášky  121/94 o školskom stravovaná je potrebné  Zaplatiť za stravu mesačne vopred a to do 1. dňa v mesiaci. Platiť sa môže formou trvalého príkazu z osobného účtu v banke kde je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo žiaka alebo poštovou poukážkou. Nezabudnúť uviesť meno a triedu žiaka.

Odhlasovanie zo stravy

Stravu treba odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 hodiny osobne, telefonicky 056/6282916 (+421 911 232 055),  resp. mailom zlatica.hudakova@5zs.sk (Hudaková Zlatica, vedúca ŠJ). V prípade, že dieťa ochorie v noci, ráno nie je možné vyhlásenie zo stravy, obed si môžete vyzdvihnúť do obedára od 11.30 – do 13.30 hod.. Hromadné odhlásenie tried (napr. výlet) až 48 hodín vopred.

Od 4.4.2016 je možné vyhlasovanie z obeda aj on line cez odkaz https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni?&zarizeni=9176. Na tejto stránke je možné odhlasovanie aj prihlasovanie, sledovanie odobratej stravy, platby za stravu. V nastaveniach si prosím vyplňte nové heslo aj mailovú adresu, zasielanie správ o ktoré máte záujem, bez mailu Vám nepríde potvrdenie o odhlásení alebo prihlásení na stravu. (Pri prvom prihlásení je užívateľ priezvisko a meno stravníka bez znamienok napríklad janosikpeter, heslo je variabilný symbol, ktorý je potrebné opísať z poštovej poukážky).
 

Stravovanie športovcov

V súlade s VZN mesta Michalovce č.132 príloha č. 2 je možné stravovanie žiakov športových tried v iných finančných limitoch na úhradu stravy ako žiakov v iných triedach, to znamená obohatenie obedov o podávanie žemli, bagiet, pizze, jogurtu alebo šatôčok. Prídavky budú hygienicky zabalené a stravník si ho môže odniesť so sebou.

V súlade s VZN podľa finančného pásma č. 2 je cena 1 obeda 1,48 € pre 1. stupeň a 1,58 € pre 2. stupeň

Prosíme rodičov, aby žiakov, ktorý majú záujem, prihlásili u vedúce školskej jedálne. Športovcom bude podávaný prídavok k obedu na základe čípu, ktorý teraz používajú.
 

Stravovanie seniorov

Výdaj stravy pre dôchodcov je od  11.00  – do  11.30 hod., odhlásenie zo stravy 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 hodiny osobne, telefonicky na čísle  056/ 62 82 916 (+421 911 232 055), resp. mailom  zlatica.hudakova@5zs.sk (Hudaková Zlatica, vedúca ŠJ)