Aktuality

Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike, ktorá pomáha vytvárať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja ich nadanie a kreativitu. Učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Jarné práce

Žiaci 5.A a 5.B triedy na hodine techniky pracovali na úprave areálu školy.

Víťaz ligy vo florbale

ZŠ Školská 2 Michalovce sa stala víťazom slovenskej ligy vo florbale v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ!

Návšteva zberného dvora

Dňa 3. 5. 2022 kolégium Zelenej školy navštívilo na Partizánskej ulici zberný dvor Technických služieb mesta Michalovce.

Rovesnícke vzdelávanie - ochrana prírody Zelená škola

Žiaci 8.A triedy sa pri rovesníckom vzdelávaní podelili zo svojimi poznatkami o ochrane prírody, ako sa správne v prírode správať a ako nakladať s odpadmi. Vysvetlili žiakom 3. A triedy, aký prínos pre životne prostredie je recyklácia a zodpovedný prístup každého z nás.

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky