Aktuality

Zmena výšky príspevkov na stravu

Oznamujeme rodičom zmenu výšky príspevkov na stravu na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.227/2022, ktoré schválilo MsZ v Michalovciach dňa 15.12.2022 s platnosťou od 01.01.2023. Čítajte viac ...

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 226/2022, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022. Čítajte viac ...

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu (chrípkové prázdniny).

Na základe zisťovania stavu chorobnosti žiakov a následnej neprítomnosti žiakov z dôvodu choroby nad 30% opakujúcej sa tri dni po sebe, riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 17. 12. 2022. do 21. 12. 2022 vrátane. Čítajte viac ...

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2022 (štvrtok). Čítajte viac ...

Zemplínske pero

Dňa 9.12.2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Zemplínske pero. Je to regionálna súťaž, ktorej poslaním je prispieť k rozvoju pôvodnej tvorby v regióne Zemplín, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu. Čítajte viac ...

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky