Aktuality

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín na školský rok 2022/2023 je vytvorený v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 223/2022 Z. z., podľa ktorej sa školské vyučovanie začína 1. vyučovacou hodinou (rušia sa tzv. nulté hodiny).

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Milí rodičia, milí žiaci, dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce. Čítajte viac ...

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.

Zelená škola

Základná škola Školská 2 Michalovce získala v rámci certifikačnému programu medzinárodný certifikát "Zelená škola". Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným na tomto procese, hlavne koordinátorovi programu Mgr. Jánovi Štofilovi.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. 8. do 19. 8. 2022.

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky