Aktuality

Práva dieťaťa - tretí ročník súťaže

Žiaci šiesteho ročníka si na hodinách občianskej náuky upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa.

Ukážky canisterapie

Rozhodli sme sa, že celý výťažok z Vianočnej burzy, na ktorej žiaci predávali vlastnoručne pripravené výrobky, venujeme Útulku pre psíkov v Michalovciach.

Oznam školskej jedálne

Výdaj stravy v roku 2020 začína 8.januára 2020.

Vianočná besiedka

Žiaci školy spolu so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami vianočné pásmo "O Mrázikovi" pre rodičov ako aj pre svojich spolužiakov.

Mikulášska nádielka

Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidno, že to nie je len ďalší deň v škole.

všetky aktuality

Odkazy

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu