Aktuality

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia! ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 1. apríla 2024 do 30. apríla 2024 v čase od 7.30 do 16.00 hod. Čítajte viac...

Deň otvorených dverí 2024

Pozývame predškolákov a budúcich piatakov - hokejistov spolu s ich rodičmi na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. 3. 2024 o 10.00 hod. na našej škole. Čítajte viac ...

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin v školskom roku 2023/2024 je od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024 (vrátane). Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 4. 3. 2024.

2% z daní

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Čítajte viac ...

Nenávistné prejavy - preventívna aktivita

Nenávistné prejavy sa v súčasnosti stali často skloňovaným pojmom. Podnecujú vznik predsudkov a sú často využívané na podkopávanie jednoty, tolerancie a súdržnosti, ako aj na eskalovanie napätia medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, s cieľom vytvoriť obraz "nepriateľa", a tým ho zbaviť ľudskej dôstojnosti a následne ospravedlniť na ňom páchané násilie. Čítajte viac...

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky