Aktuality

Ukážky canisterapie

Rozhodli sme sa, že celý výťažok z Vianočnej burzy, na ktorej žiaci predávali vlastnoručne pripravené výrobky, venujeme Útulku pre psíkov v Michalovciach.

Oznam školskej jedálne

Výdaj stravy v roku 2020 začína 8.januára 2020.

Vianočná besiedka

Žiaci školy spolu so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami vianočné pásmo "O Mrázikovi" pre rodičov ako aj pre svojich spolužiakov.

Mikulášska nádielka

Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidno, že to nie je len ďalší deň v škole.

Zemplínske pero

Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci -- Sofia Demčáková 5.B a Kristína Bojačková 9.B.

všetky aktuality

Odkazy

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu