Prednášky o dospievaní

05. jún 2024

Naši žiaci 6. a 7. ročníka mali tento týždeň možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky, ktorú viedla Ing. Zuzana Šutá z akreditovanej spoločnosti MP Education s.r.o. Prednáška, organizovaná v rámci hodín biológie, bola rozdelená na dve témy: "Na štarte k mužnosti" pre chlapcov a "Čas premien" pre dievčatá. Cieľom týchto výchovných programov bolo poskytnúť žiakom dôležité informácie a podporiť ich v procese dospievania.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a žiaci si ju pochvaľovali. Sme radi, že im mohla byť takýmto spôsobom sprostredkovaná dôležitá téma. Už teraz sa tešíme na ďalšie prednášky, ktoré plánujeme zorganizovať v budúcom školskom roku. Veríme, že tieto programy budú aj naďalej prínosom pre našich žiakov.