História a súčasnosť školy

05. január 2020

Z histórie školy

 • V starých kronikách je zmienka, že ešte pred rokom 1945 bola na Stráňanoch škola. Počas II. svetovej vojny bola škola úplne vyrabovaná. Činnosť školy bola obnovená 15. októbra 1945. Riaditeľom školy bol V. Zvada. Škola mala celkom 66 žiakov.
 • Škola sa postupne rozrastala počtom žiakov i učiteľov. V školskom roku 1965/66 sa presídlila do nových priestorov. Okrem žiakov zo Stráňan sem začali prichádzať aj deti z okolitých dedín: Suché, Lesné, Oreské, Vybuchanec, Krásnovce, Zbudza, Močarany.
 • V školskom roku 1965/66 sa začala písať aj história hokeja na škole.
 • Od školského roka 2007/2008 sa rozšírili športy na škole o zdravotné a športové plávanie.
 • Od školského roka 2020/2021 sa rozšírili športy na škole o jazdectvo
 • Po 25-tich rokoch pôsobenia v novej škole sa 5. 10. 1990 otvoril nový pavilón a celá výstavby školy bola ukončená spojovacou chodbou k jednotlivým pavilónom. 
   

Profilácia školy dnes

 • Orientácia školy na hokej, plávanie a jazdectvo – triedy so športovým zameraním
 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka.
 • Všeobecná športová príprava od 1. ročníka.
 • Venovanie pozornosti nadaným a talentovaným žiakom v rôznych druhoch súťaží.
   

Úspešní absolventi školy

 • Nicol Čupková – reprezentantka SR v hokeji, najlepšia hokejistka SR (2019)
 • Matej Hinďoš – reprezentant SR v hokeji
 • Pavol Borko – reprezentant SR v hokeji 
 • Peter Boltun – reprezentant SR v hokeji
 • Pavol Regenda - reprezentant SR v hokeji, bronzový medailista z ZOH v Pekingu (2022)
 • Oľga Konečná (rod. Hamadejová) - športová komentátorka RTVS