Rodičovský klub

07. január 2020

Zoznam členov Rodičovského klubu

Karchová Mariana triedna dôverníčka 9.B predsedníčka
Mgr. Blaškovičová Mária triedna dôverníčka 1.B pokladníčka
Ing. Mišľanová Zuzana triedna dôverníčka 1.A členka
Tirpák Jozef triedny dôverník 2.A člen
Mezeiová Michaela triedna dôverníčka 2.B členka
Paňková Anna triedna dôverníčka 3.A členka
Mach Martin triedny dôverník 4.A člen
Duncová Emília triedna dôverníčka 5.A členka
Vinc Marek triedny dôverník 5.B člen
Hlohinová Kristína triedna dôverníčka 6.A členka
Dobiášová Lenka triedna dôverníčka 6.B členka
PaedDr. Karolová Zuzana triedna dôverníčka 7.A členka
Palinská Denisa triedna dôverníčka 7.B členka
Smolko Miroslav triedny dôverník 8.B člen
Ing. Paľovčík Juraj triedny dôverník 9.A člen