Rodičovský klub

07. január 2020

Zoznam členov Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce

Babinčáková Ivana triedna dôverníčka 1.A revízorka
Puškárová Jana triedna dôverníčka 1.B členka
Rovňáková Katarína triedna dôverníčka 2.A členka
Čermáková Kvetoslava triedna dôverníčka 3.A tajomníčka
Mišľanková Mária triedna dôverníčka 4.A členka
Šimková Anna triedna dôverníčka 4.B členka
Muchová Jana triedna dôverníčka 5.A členka
Parsons Jana triedna dôverníčka 5.B hospodárka
Margová Eva triedna dôverníčka 6.A členka
Sabo Peter triedny dôverník 6.B člen
Machová Lívia triedna dôverníčka 7.A členka
Hladová Vladimíra triedna dôverníčka 7.B predsedníčka
Duncová Emília triedna dôverník 8.A členka
Vinc Marek triedny dôverník 8.B člen
Hlohinová Kristína triedna dôverníčka 9.A členka
Dobiášová Lenka triedna dôverníčka 9.B členka

 

Rodičovský klub pri Zákoladnej škole Školská 2 Michalovce

Školská 2

071 01 Michalovce

IČO: 31267467

IBAN: SK44 5600 0000 0042 6133 2001

 

Stanovy Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce [pdf]