Rodičovský klub

07. január 2020

Zoznam členov Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce

Borzová Nikoleta   predsedníčka
Šmigová Michaela triedna dôverníčka 1.A členka
Iškovská Petra triedna dôverníčka 2.A členka
Čermáková Kvetoslava triedna dôverníčka 2.B členka
Do funkcie sa zapojil Ing. Mišľanková Mária triedna dôverníčka 3.A hospodárka
Do funkcie sa zapojil Ing. Blaškovičová Mária triedna dôverníčka 2.B členka
Mezeiová Michaela triedna dôverníčka 4.A členka
Margová Eva triedna dôverníčka 5.A členka
Sabo Peter triedny dôverník 5.B člen
Do funkcie sa zapojil Ing. Machová Lívia triedna dôverníčka 6.A členka
Do funkcie sa zapojil Ing. Hladová Vladimíra triedna dôverníčka 6.B členka
Duncová Emília triedny dôverníčka 7.A členka
Vinc Marek triedna dôverník 7.B člen
Hlohinová Kristína triedna dôverníčka 8.A členka
Dobiášová Lenka triedna dôverníčka 8.B členka
Na túto tému sa podieľal PaedDr. Karolová Zuzana triedna dôverníčka 9.A členka
Palinská Denisa triedny dôverníčka 9.B členka

 

Rodičovský klub pri Zákoladnej škole Školská 2 Michalovce

Školská 2

071 01 Michalovce

IČO: 31267467

IBAN: SK44 5600 0000 0042 6133 2001

 

Stanovy Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce [pdf]