Rodičovský klub

07. január 2020

Zoznam členov Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce

Kornélová Veronika triedna dôverníčka 1.A členka
Adamkovičová Sabína triedna dôverníčka 1.B členka
Babinčáková Ivana triedna dôverníčka 2.A revízorka
Puškárová Jana triedna dôverníčka 2.B členka
Rovňáková Katarína triedna dôverníčka 3.A členka
Iškovská Petra triedna dôverníčka 4.A členka
Čermáková Kvetoslava triedna dôverníčka 4.B tajomníčka
Kaločayová Anna triedna dôverníčka 5.A členka
Miľková Gabriela triedna dôverníčka 5.B členka
Muchová Jana triedna dôverníčka 6.A členka
Parsons Jana triedna dôverníčka 6.B hospodárka
Margová Eva triedna dôverníčka 7.A členka
Sabo Peter triedny dôverník 7.B člen
Machová Lívia triedna dôverníčka 8.A členka
Hladová Vladimíra triedna dôverníčka 8.B predsedníčka
Duncová Emília triedna dôverník 9.A členka
Vinc Marek triedny dôverník 9.B člen

 

Rodičovský klub pri Zákoladnej škole Školská 2 Michalovce

Školská 2

071 01 Michalovce

IČO: 31267467

IBAN: SK44 5600 0000 0042 6133 2001

 

Stanovy Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce [pdf]