Rodičovský klub

07. január 2020

Zoznam členov Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce

Borzová Nikoleta   predsedníčka
Babinčáková Ivana triedna dôverníčka 1.A členka
Puškárová Jana triedna dôverníčka 1.B členka
Šmigová Michaela triedna dôverníčka 2.A členka
Čermáková Kvetoslava triedna dôverníčka 3.A členka
Ing. Mišľanková Mária triedna dôverníčka 4.A členka
Šimková Anna triedna dôverníčka 4.B členka
Muchová Jana triedna dôverníčka 5.A členka
Parsons Jana triedna dôverníčka 5.B členka
Margová Eva triedna dôverníčka 6.A členka
Sabo Peter triedny dôverník 6.B člen
Ing. Machová Lívia triedna dôverníčka 7.A členka
Ing. Hladová Vladimíra triedna dôverníčka 7.B členka
Duncová Emília triedna dôverník 8.A členka
Vinc Marek triedny dôverník 8.B člen
Hlohinová Kristína triedna dôverníčka 9.A členka
Dobiášová Lenka triedna dôverníčka 9.B členka

 

Rodičovský klub pri Zákoladnej škole Školská 2 Michalovce

Školská 2

071 01 Michalovce

IČO: 31267467

IBAN: SK44 5600 0000 0042 6133 2001

 

Stanovy Rodičovského klubu pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce [pdf]