Zverejňovanie zmlúv

20. január 0020

zmluvy

M.A.D.D. FRUIT, sro. [pdf]

Športová akadémia Mateja Tótha [pdf]

Nájomná zmluva 1/2020 [pdf]

Biela pastelka 2020

Zmluva č. 220_MPC_NP_PoP2_ZŠ_Školská 2_Michalovce o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" [pdf]

Dodatok č. 6 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Dodatok č. 7 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

SLOVAKIA ENERGY, sro,  Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu [pdf]

DOHODA č. 21/42/010/6 ÚPSVAR Michalovce [pdf]

RAJO, as  [pdf]

Slovak Telekom, as, Zmluva o poskytovaní verejných služieb  [pdf]

GPH Michalovce, Zmluva o spolupráci [pdf]

VSE as, Zmluva o združenej dodávke elektriny [pdf]

Dodatok č. 9 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

ATC - JR, sro [pdf]

Anna Balogová Zelenina VAM [pdf]

DEMPOL – ROZKVET [pdf]

Prvá cateringová spoločnosť, sro [pdf]

M.A.D.D. FRUIT, sro. [pdf]

FIPEK, sro [pdf]

AG FOODS SK, sro [pdf]

Bidfood Slovakia, sro [pdf] 

Nájomná zmluva č. 1/2022 o prenájme telocvične [pdf]

Zmluva o preverení (štatutárnom audite) [pdf]

Dodatok č. 10 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Dodatok č. 11 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Hossa family, sro. Rámcová kúpna zmluva [pdf]

VSE as, Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny [pdf]

ESPIK Groups sro, Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu [pdf]

M.A.D.D. FRUIT, sro, Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci realizácie programu "Školský program" [pdf]

Dohoda č. 22/42/25 ÚPSVAR Michalovce [pdf]

Rámcová zmluva EASTFOOD sro [pdf]

FIPEK sro, Dodatok č. 2 ku Rámcovej zmluve [pdf]

Rámcová kúpna zmluva MADD FRUIT, sro [pdf]

SPP, a.s., Zmluva o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne [pdf]

MsKS Michalovce, Zmluva o výpožičke [pdf]

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve [pdf]

FANY STORE s.r.o., Zmluva o obstaraní zájazdu [pdf]

Zelenina V.A.M. Anna Balogová, Kúpna zmluva [pdf]

FIPEK s.r.o., Rámcová zmluva [pdf]

DEMPOL-ROZKVET, Kúpna zmluva [pdf]

A.P.S. - FOOD s.r.o., Rámcová dohoda [pdf]

Prvá cateringová s.r.o., Rámcová zmluva [pdf]

FANY STORE s.r.o., Zmluva o obstaraní zájazdu [pdf]

Bidfood Slovakia, s.r.o., Rámcová kúpna zmluva [pdf]

Hossa family, sro. Rámcová kúpna zmluva [pdf]

VIS Slovensko, s.r.o., Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci [pdf]

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_452 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" [pdf]

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Kúpna zmluva [pdf]

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023 [pdf]

UNIQA poisťovňa, a.s., Zmluva o úrazovom poistení žiakov [pdf]

DOHODA č. 23/42/010/33 ÚPSVAR Michalovce [pdf]

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., Zamestnávateľská zmluva [pdf]

JP-TOP s.r.o., Kúpna zmluva [pdf]

VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy [pdf]

SPP, a.s. Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku [pdf]

O2 Slovakia, s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb [pdf]

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., Dohoda o ukončení zamestnávateľskej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení [pdf]

SCM, s.r.o., Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb [pdf]

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Rámcová kúpna zmluva [pdf]

ESPIK Groups s.r.o., Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu [pdf]

VIS Slovensko, s.r.o., Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci [pdf]

Tatra banka, a.s., Darovacia zmluva [pdf]

VSD, a.s., Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny [pdf]

Prvá cateringová spol. s r.o., Rámcová zmluva [pdf]

DEMPOL-ROZKVET, Kúpna zmluva [pdf]

Zelenina V.A.M. Anna Balogová, Kúpna zmluva [pdf]

FIPEK s.r.o., Rámcová zmluva [pdf]

HORESKO, s.r.o., Rámcová zmluva [pdf]

ÚPSVAR Michalovce, Dohoda č. 2442/054/1275 [pdf]