Zverejňovanie zmlúv

20. január 0020

zmluvy

MADD Fruit, sro [pdf]

Športová akadémia Mateja Tótha [pdf]

Nájomná zmluva 1/2020 [pdf]

Biela pastelka 2020

Zmluva č. 220_MPC_NP_PoP2_ZŠ_Školská 2_Michalovce o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" [pdf]

Dodatok č. 6 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Dodatok č. 7 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

SLOVAKIA ENERGY, sro,  Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu [pdf]

DOHODA č. 21/42/010/6 ÚPSVAR Michalovce [pdf]

RAJO, as  [pdf]

Slovak Telekom, as, Zmluva o poskytovaní verejných služieb  [pdf]

GPH Michalovce, Zmluva o spolupráci [pdf]

VSE as, Zmluva o združenej dodávke elektriny [pdf]

Dodatok č. 9 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

ATC - JR, sro [pdf]

Anna Balogová Zelenina VAM [pdf]

DEMPOL – ROZKVET [pdf]

Prvá cateringová spoločnosť, sro [pdf]

MADD FRUIT, sro [pdf]

FIPEK, sro [pdf]

AG FOODS SK, sro [pdf]

Bidfood Slovakia, sro [pdf] 

Nájomná zmluva č. 1/2022 o prenájme telocvične [pdf]

Zmluva o preverení (štatutárnom audite) [pdf]

Dodatok č. 10 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Dodatok č. 11 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 119/2012 [pdf]

Hossa family, sro [pdf]

VSE as, Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny [pdf]

ESPIK Groups sro, Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu [pdf]

MADDFRUIT, sro, Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci realizácie programu "Školský program" [pdf]

Dohoda č. 22/42/25 ÚPSVAR Michalovce [pdf]

Rámcová zmluva EASTFOOD sro [pdf]

FIFEK sro, Dodatok č. 2 ku Rámcovej zmluve [pdf]

Rámcová kúpna zmluva MADD FRUIT, sro [pdf]

SPP, a.s., Zmluva o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne [pdf]

MsKS Michalovce, Zmluva o výpožičke [pdf]