Verejné obstarávanie

12. január 2020

V súčasnosti neprebieha žiadny proces verejného obstarávania.