Aktuality

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín na školský rok 2022/2023 je vytvorený v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 223/2022 Z. z., podľa ktorej sa školské vyučovanie začína 1. vyučovacou hodinou (rušia sa tzv. nulté hodiny).

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Milí rodičia, milí žiaci, dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce. Čítajte viac ...

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.

Zelená škola

Základná škola Školská 2 Michalovce získala v rámci certifikačnému programu medzinárodný certifikát "Zelená škola". Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným na tomto procese, hlavne koordinátorovi programu Mgr. Jánovi Štofilovi.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. 8. do 19. 8. 2022.

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Žiaci 7.A a 8.B triedy dňa 19. 5. 2022 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. V atraktívnom prostredí sa žiaci interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

Školské mlieko

Od začiatku školského roka sa naša škola opäť zapojila do programu "Školské mlieko" a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike, ktorá pomáha vytvárať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja ich nadanie a kreativitu. Učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Jarné práce

Žiaci 5.A a 5.B triedy na hodine techniky pracovali na úprave areálu školy.

Víťaz ligy vo florbale

ZŠ Školská 2 Michalovce sa stala víťazom slovenskej ligy vo florbale v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ!