Aktuality

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania platné od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Čítajte viac ...

Stravovanie dôchodcov

Napriek otvoreniu základných škôl od 1. 6. 2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa školská jedáleň pri Základnej škole Školská 2 Michalovce nebude poskytovať stravovanie pre dôchodcov až do odvolania.

Európsky olympijský festival mládeže

14. mája 2020 zasadala v Banskej Bystrici odborná komisia, ktorá posúdila výtvarné návrhy na stvárnenie maskota k multišportovému podujatiu Európsky olympijský festival mládeže. Čítajte viac ...

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020, aktualizované 20. 4. 2020. Čítajte viac ...

Prijímacie konanie na stredné školy

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ riaditeľovi základnej školy do 15. 05. 2020 (vrátane prihlášok na osemročné vzdelávacie programy). Čítajte viac...