Aktuality

Šetríme vodou

Pri kontrole štvrťročných faktúr, sme zistili príliš veľkú až nereálnu spotrebu vody školou. Čítajte viac...

Deň otvorených dverí

Pozývame predškolákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. 3. 2023 o 10.00 hod. na našej škole. Čítajte viac ...

Marec začíname s knihou v ruke

To, že sa marec nesie v znamení príchodu jari a priateľstva s knihou, je dávno známe. Pri pátraní po tradícii spojenia marca s knihou sa musíme vrátiť až do roku 1955, kedy bol v bývalom Československu tento mesiac venovaný knihám na počesť M. Hrebendu. Kto to bol? Čítajte viac ...

Rozprávka je vstupnou bránou do ríše snov

22.02.2023 sa v rámci hodín literatúry uskutočnila beseda o knihách Roalda Dahla v spolupráci so ZK GZ. Roald Dahl patrí k veľmi originálnym autorom detskej literatúry a jeho viaceré diela sa stali predmetom filmového spracovania. Čítajte viac ...

Na ,,PÄŤKE" lyžujú už aj najmenší

Zo školských lavíc priamo na svah! Na prelome januára a februára sa žiaci Základnej školy na Školskej ulici zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku SKI Zámutov. Nebolo by to nič neobvyklé, keby to neboli žiaci prvého stupňa. V škole sme sa rozhodli zorganizovať nultý ročník lyžiarskeho kurzu pre žiakov 3. a 4. ročníka. Čítajte viac ...

RAJO s.r.o. - oznam spoločnosti

Vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO. Čítajte viac ...

RAJO s.r.o. - oznam spoločnosti ohľadom Školského programu na dotované mliečne produkty

Dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku. Čítajte viac ...

Správna voľba povolania - Študuj v kraji

9. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na prezentačnej výstave stredných škôl s názvom Správna voľba povolania -- študuj v kraji. Výstavu pripravil odbor školstva Košického samosprávneho kraja. Prezentovali sa SŠ okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

PRÁVA DETÍ - šiesty ročník školského kola

Žiaci šiesteho ročníka sa zapojili do školského kola súťaže Práva detí. Na hodinách občianskej náuky si rozšírili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa a následne každý žiak ilustroval ľubovoľné právo podľa vlastných predstáv. O víťazoch rozhodla porota žiakov 9.B triedy. Čítajte viac ...

eTwinning projekt: Príbeh môjho jedla

Cieľom tohto medzinárodného projektu je vytvárať u žiakov zdravý postoj k jedlu, spoznávať tradičné jedlá iných krajín a priblížiť naše tradičné jedlá našim zahraničným partnerom. Porovnávajú stravovacie zvyklosti tínedžerov z rôznych krajín. Počas práce na projekte žiaci vidia pozitíva a negatíva fastfoodových jedál a klasických varených jedál. Čítajte viac ...