Aktuality

Pravda o drogách

Drogy ničia milióny ľudských životov. Preto bol mesiac november na našej škole venovaný spoznávaniu rizík, ktoré so sebou ich užívanie prináša. Aby sme sa vyhli závislosti od drog a mohli sme pomôcť tým, ktorí ich smrteľnému čaru i napriek varovaniam podľahli, potrebujeme poznať pravdivé informácie. Žiaci sa pod vedením svojich vyučujúcich a triednych učiteľov venovali tejto problematike z pohľadu škodlivosti na ich organizmus. Čítajte viac...

Zbierame použitý olej - chránime prírodu

Naša škola sa zapojila do výnimočného projektu "OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU". Aby použitý olej neskončil vyliaty v prírode, v spolupráci s Olejkom budeme tento olej v Našej škole zbierať, aby sa z neho stalo biopalivo. Čítajte viac...

Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

Dňa 23.11.2023 sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Michalovciach. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku a nazreli aj do jednotlivých priestorov hvezdárne, kde sme mohli obdivovať obrovský ďalekohľad. Čítajte viac...

BUBNOVAČKA alebo ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ !

Prvým krokom v boji proti násiliu je, že si priznáme, že násilie na deťoch ozaj existuje. Prečo je Bubnovačka v novembri? 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Naši žiaci sa na zimnom štadióne spojili s deťmi z rôznych škôl, aby spolu s organizátormi podporili tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázali tak na potrebu prevencie.

LEN SI TO PREDSTAV, AKÉ TO JE, VECI SI LEN PREDSTAVOVAŤ!

Od 25.09.2023 sa v priestoroch našej školy konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorá funguje pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom bolo finančne podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. Plní odhodlania pomôcť dobrej veci sa dobrovoľníci z IX. A triedy angažovali a vybrali medzi zamestnancov školy a spolužiakov. Zbierali finančné príspevky do určených pokladničiek a ako malú pozornosť rozdávali darcom biele pastelky. Podarilo sa im vyzbierať krásnu sumu 170,77 eur. Čítajte viac...

November - mesiac boja proti drogám

Vážení rodičia, v mesiaci november pravidelne venujeme zvýšenú pozornosť protidrogovej prevencii. Pre žiakov pripravujeme rôzne aktivity, ktoré vyvrcholia tretím novembrovým týždňom. Čítajte viac ...

Čítame pre radosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 09. 2023 vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt "Čítame pre radosť". V pondelok nám z ministerstva školstva prišla skvelá správa, že naša škola bola úspešná v rámci tejto výzvy. Čítajte viac ...

Správna voľba povolania - študuj v kraji

Košický samosprávny kraj pripravil pre žiakov ZŠ prezentačnú výstavu stredných škôl s názvom Správna voľba povolania - študuj v kraji. Čítajte viac ...

Súťažíme v jazykoch s WocaBee

Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee. Čítajte viac ...

Jesenný ples v ŠKD ...

Dňa 25. 10. 2023 sa v spolupráci so ZKGZ v Michalovciach a s p. Bc. E. Ondovou v ŠKD v druhom oddelení chystal jesenný ples, jesenné kreslenie, vyrábanie a básničkovanie. Čítajte viac ...