Aktuality

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Žiaci 7.A a 8.B triedy dňa 19. 5. 2022 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. V atraktívnom prostredí sa žiaci interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

Školské mlieko

Od začiatku školského roka sa naša škola opäť zapojila do programu "Školské mlieko" a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike, ktorá pomáha vytvárať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja ich nadanie a kreativitu. Učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Jarné práce

Žiaci 5.A a 5.B triedy na hodine techniky pracovali na úprave areálu školy.

Víťaz ligy vo florbale

ZŠ Školská 2 Michalovce sa stala víťazom slovenskej ligy vo florbale v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ!

Návšteva zberného dvora

Dňa 3. 5. 2022 kolégium Zelenej školy navštívilo na Partizánskej ulici zberný dvor Technických služieb mesta Michalovce.

Rovesnícke vzdelávanie - ochrana prírody Zelená škola

Žiaci 8.A triedy sa pri rovesníckom vzdelávaní podelili zo svojimi poznatkami o ochrane prírody, ako sa správne v prírode správať a ako nakladať s odpadmi. Vysvetlili žiakom 3. A triedy, aký prínos pre životne prostredie je recyklácia a zodpovedný prístup každého z nás.

Zber elektroodpadu

Kolégium Zelenej školy sa zapojilo do zberu elektroodpadu, kde všetky triedy 1. stupňa aj 2. stupňa zbierali použité batérie v triedach.

Deň Zeme

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili svojimi aktivitami do osláv Dňa Zeme.

Váženie odpadu zo školskej jedálne

Znižovanie biologického odpadu v školskej jedálni.