Aktuality

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy, Školská 2, Michalovce podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľuje riaditeľské voľno žiakom školy od 25. 10. 2021 do 27. 10. 2021 vrátane z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie ohľadom ochorenia COVID 19.

VYHLÁŠKA 250. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (1.10.2021)

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2021. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Cezpoľný beh

Vo štvrtok 23. 9. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvej tohtoročnej športovej súťaži - cezpoľnom behu. Napriek tom, že naši žiaci súťažili proti stredoškolákom, v štartovom poli sa nestratili.

Biela pastelka

Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 20 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky v vstupných priestoroch našej školy pomáhate niekomu zmeniť život.

Naši piataci s novými hokejkami.

Naši piataci hokejisti dostali od školy nové hokejky, takže víťazstvá sú zaručené. Piataci do toho!

Výsledky voľby členov Rady školy za rodičov

Dňa 16. 9. 2021 sa uskutočnila opakovaná voľba členov Rady školy za rodičov. Výsledky tejto opakovanej voľby sú uvedené v Zápisnici z volieb členov Rady školy za rodičov. Úspešným kandidátom gratulujeme a tešíme sa na aktívnu spoluprácu. Čítajte viac...

Voľby do Rady školy

Dňa 13. 9. 2021 sa v prvom kole voľby členov Rady školy za rodičov volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov). Preto sa musí uskutočniť opakované kolo voľby členov Rady školy za rodičov. Opakované kolo volieb sa uskutoční dňa 16. 9. 2021. Čítajte viac...

Domáce antigénové samotesty

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí.

O Z N A M

Na základe prijatia opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. sp. zn.: OLP/8326/2020 nie je možné vydať stravu do obedára alebo vlastnej nádoby. Čítajte viac...