Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

24. november 2023

Návšteva  Hvezdárne v Michalovciach

Dňa 23.11.2023 sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Michalovciach. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku a nazreli aj do jednotlivých priestorov hvezdárne, kde sme mohli obdivovať obrovský  ďalekohľad. Škoda, že hmlisté a  zamračené počasie nám nedovolilo pozorovať objekty na oblohe. Cestou späť sme sa zastavili pri Kaplnke na Hrádku a na vojenskom cintoríne vojakov ČA. Exkurzia sa nám všetkým veľmi páčila a obohatila nás o nové poznatky a skúsenosti.

                                                                                                        Mgr. Z. Angušová