Aktuality

RAJO s.r.o. - oznam spoločnosti

Vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO. Čítajte viac ...

RAJO s.r.o. - oznam spoločnosti ohľadom Školského programu na dotované mliečne produkty

Dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku. Čítajte viac ...

Správna voľba povolania - Študuj v kraji

9. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na prezentačnej výstave stredných škôl s názvom Správna voľba povolania -- študuj v kraji. Výstavu pripravil odbor školstva Košického samosprávneho kraja. Prezentovali sa SŠ okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

PRÁVA DETÍ - šiesty ročník školského kola

Žiaci šiesteho ročníka sa zapojili do školského kola súťaže Práva detí. Na hodinách občianskej náuky si rozšírili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa a následne každý žiak ilustroval ľubovoľné právo podľa vlastných predstáv. O víťazoch rozhodla porota žiakov 9.B triedy. Čítajte viac ...

eTwinning projekt: Príbeh môjho jedla

Cieľom tohto medzinárodného projektu je vytvárať u žiakov zdravý postoj k jedlu, spoznávať tradičné jedlá iných krajín a priblížiť naše tradičné jedlá našim zahraničným partnerom. Porovnávajú stravovacie zvyklosti tínedžerov z rôznych krajín. Počas práce na projekte žiaci vidia pozitíva a negatíva fastfoodových jedál a klasických varených jedál. Čítajte viac ...

Zmena výšky príspevkov na stravu

Oznamujeme rodičom zmenu výšky príspevkov na stravu na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.227/2022, ktoré schválilo MsZ v Michalovciach dňa 15.12.2022 s platnosťou od 01.01.2023. Čítajte viac ...

Audit v projekte Zelená škola na tému VODA

Prvý novembrový týždeň sa v našej škole uskutočnil audit v rámci projektu Zelená škola na novú prioritnú tému - VODA. Spoluprácou žiakov a zamestnancov školy sa zistilo, že neporušujeme žiadne zákony chrániace životné prostredie, a teda sa právom pýšime certifikátom Zelenej školy na nasledujúce dva roky. Čítajte viac ...

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 226/2022, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022. Čítajte viac ...

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu (chrípkové prázdniny)

Na základe zisťovania stavu chorobnosti žiakov a následnej neprítomnosti žiakov z dôvodu choroby nad 30% opakujúcej sa tri dni po sebe, riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 17. 12. 2022. do 21. 12. 2022 vrátane. Čítajte viac ...

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2022 (štvrtok). Čítajte viac ...