Veľkonočné upratovanie

27. marec 2024

Začiatkom jari sme sa rozhodli urobiť niečo dobré nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. Spolu so žiakmi druhého stupňa sme sa rozhodli vyzbierať odpadky v okolí školy a pri našej obľúbenej vodnej lokalite – jazierko Baňa. S ochranou rukavíc a s plastovými vrecami sme sa pustili do práce. Žiaci 7. – 9. ročníka aktívne zbierali odpadky rôzneho druhu, od plastových fliaš a papierových obalov po iné predmety, ktoré by mohli poškodiť krásu našej prírodnej lokality, ktorú pravidelne navševujú rodičia s deťmi z okolia aj rybári. Naše úsilie prinieslo pozitívnu zmenu a pocit hrdosti na to, že sme urobili niečo dobré pre naše sídlisko.