Aktuality

Príbeh hudby?

7.6.2021 sme sa zúčastnili online koncertu "Opera letí". Koncert bol zameraný na jedno veľké "odvetvie" klasickej hudby - na operu.

Súdna sieň - aktivizujúca metóda

Žiaci 8. A triedy si upevnili svoje vedomosti z OBN v témach Trestné právo a Právne inštitúcie prostredníctvom aktivizujúcej metódy hranie rolí. Pracovali v skupinách. Aktivitu pomenovali Súdna sieň, vybrali si problém, ktorý chceli riešiť, rozdelili si úlohy - rolu sudcu, žalobcu, obhajcu, svedka, obžalovaného, poškodeného ...

31. máj - Svetový deň bez tabaku

Každý rok 31. mája sa pozornosť verejnosti upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku má ľudí odradiť od užívania tabaku v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.

Prijímacie konanie na stredné školy

Prvý májový týždeň sa začalo prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy. Pre našich deviatakov bolo mimoriadne úspešné.

Aktívna matematika aj v našich triedach na prvom stupni

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom.

PRÁVA DETÍ - štvrtý ročník školského kola

Už po štvrtýkrát sa žiaci šiesteho ročníka zapojili do školského kola súťaže Práva detí. Na hodinách občianskej náuky si upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa.

Dni bez stresu

V rámci adaptačného obdobia vyzvala Žiacka školská rada žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí sa zúčastňujú na jej chode, aby sa zapojili do aktivít Dní bez stresu.

Pravidlá pre školy platné od 3. 5. 2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na základe COVID AUTOMATU.

Prezenčná forma vzdelávania na 2. stupni od 26. 4. 2021

Od pondelka 26. 4. 2021 sa bude 1. aj 2. stupeň základnej školy vzdelávať prezenčne. Čítajte viac ...

Spolu múdrejší

Naša škola sa v mesiacoch apríl a máj zapojí do rozvojového projektu "Spolu múdrejší", ktorý spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom pomôcť žiakom s doučovaním a upevňovaním učiva predovšetkým v hlavných predmetoch. Doučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách. Prostredníctvom tohto projektu sa budeme snažiť rozvíjať sociálne kontakty žiakov a zvyšovať aj vnútornú motiváciu, ktorá má na učenie v školských podmienkach veľký význam.