Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

29. august 2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí rodičia, milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 (pondelok) o 8.30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce.

  • zraz žiakov 1. ročníka a ich zákonných zástupcov pred školou o 8.00 hod.,
  • zraz žiakov 2.- 9. ročníka na multifunkčnom ihrisku o 8.15 hod. .

V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1.-9. ročníka v telocvični. Po ukončení slávnostného otvorenia sa  žiaci 1. ročníka a ich zákonní zástupcovia presunú do svojich tried.

Základné informácie  k začiatku školského roka 2023/2024 

 

4. 9. 2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Školská jedáleň 4. 9. 2023 obedy nevydáva.

Školský klub detí a školská jedáleň  budú v prevádzke od 5. 9. 2023.

 

5. a 6. septembra  2023  (utorok, streda)

I. stupeň

1.ročník – 3 vyučovacie hodiny

2. - 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny

 

II. stupeň

5. – 9. ročník – 5 vyučovacích hodín

 

Rozpis obedov v ŠJ v dňoch 5. 9. – 8. 9. 2023:

 

I. stupeň:

  • 11.00 hod. – 11.10 hod. žiaci 1.- 2. ročníka
  • 11.10 hod. – 11.20 hod. žiaci 3. ročníka
  • 11.20 hod. -  11.30 hod. žiaci 4. ročníka

 

II. stupeň:

  • 11.40 hod. – žiaci 5. ročníka
  • 11.50 hod. - žiaci 6. a 7.ročníka
  • 12.00 hod. – žiaci 8. ročníka
  • 12.05 hod. – žiaci 9. ročníka

 

7.-  8. septembra 2023 (štvrtok, piatok):

1. stupeň – Didaktické hry

2. stupeň – OŽZ („Účelové cvičenie“)