Projekt environmentálnej osvety

20. september 2023

Projekt environmentálnej osvety

      Keďže sa pýšime certifikátom Zelenej školy a práve prechádzame ďalším certifikačným obdobím na tému Voda, nezabúdame aj naďalej pokračovať v téme odpad. Zapojili sme sa i do nového projektu s názvom Triedime v triede. Naši ôsmaci sa odborným výkladom lektorov  a zaujímavými aktivitami  bližšie oboznámili s touto problematikou.