Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Skončil ďalší nezvyčajný školský rok.

Informácia o Dotáciách na stravu

Prinášame Vám informáciu o novom usmernení ohľadom dotácií na stravu.

O Z N A M

Z dôvodu ukončenia školského roka 2020/2021 a polročnej uzávierky je odhlásenie zo stravy možné do 28.6.2021 do 14.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

8. jún - Deň najlepších priateľov

Hovorí sa, že priateľ je ten, kto o tebe všetko vie, a predsa ťa má rád. 8. jún je Dňom najlepších priateľov.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 16. 8. do 20. 8. 2020. Čítajte viac ...

Príbeh hudby?

7.6.2021 sme sa zúčastnili online koncertu "Opera letí". Koncert bol zameraný na jedno veľké "odvetvie" klasickej hudby - na operu.

Súdna sieň - aktivizujúca metóda

Žiaci 8. A triedy si upevnili svoje vedomosti z OBN v témach Trestné právo a Právne inštitúcie prostredníctvom aktivizujúcej metódy hranie rolí. Pracovali v skupinách. Aktivitu pomenovali Súdna sieň, vybrali si problém, ktorý chceli riešiť, rozdelili si úlohy - rolu sudcu, žalobcu, obhajcu, svedka, obžalovaného, poškodeného ...

31. máj - Svetový deň bez tabaku

Každý rok 31. mája sa pozornosť verejnosti upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku má ľudí odradiť od užívania tabaku v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.

Prijímacie konanie na stredné školy

Prvý májový týždeň sa začalo prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy. Pre našich deviatakov bolo mimoriadne úspešné.

Aktívna matematika aj v našich triedach na prvom stupni

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom.