Riaditeľské voľno

12. december 2022

Riaditeľské voľno.

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22 . decembra 2022 (štvrtok).

Na základe udelenia riaditeľského voľna sa v školskej jedálni v tento deň nevarí. Všetci stravníci budú automaticky z obeda odhlásení.

 

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok 9. 1. 2023.