Zelená škola

04. november 2022

      Dňa 11.10.2022 sme boli pozvaní na online stretnutie Zelenej školy. Za pozitívne zmeny na našej škole v rokoch a šetrnejší prístup voči životnému prostrediu sme získali medzinárodný certifikát Zelenej školy za certifikačné obdobie k téme Odpad.
       Posilnení úspechu sme sa rozhodli, že v projektoch Zelenej školy budeme pokračovať. Tentoraz sme si zvolili oblasť Voda. Naši žiaci budú v nasledujúcich dvoch školských rokoch pracovať na zlepšení celkového vplyvu školy na životné prostredie v novozvolenej oblasti. Už onedlho nás čaká audit, čiže analýza súčasnej situácie. Do jednotlivých aktivít projektu sa zapojí celá školská komunita.
       Tešíme sa na každé nové nápady i pomoc v našom školskom kolégiu.