Aktuality

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Čítajte viac ...

Nový hokejový výstroj

Naši hokejisti dostali nový hokejový výstroj, na financovaní ktorého participovala aj naša škola.

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ, Školská 2, Michalovce v období od 21. septembra 2020 do 30. septembra 2020. Čítajte viac ...

Žiaci našej školy sa učia na ranči

Pozrite sa, ako prebieha špeciálna výuka uprostred zvierat. Čítajte viac ...

Naši prváci a ich prvé dni v škole

Našim prváčikom želáme, nech sa im darí v škole aj doma, v učení aj priateľstvách a pani učiteľky a rodičia nech majú dôvod byť na nich pyšní!

Stravovanie seniorov

Oznamujeme seniorom, že stravovanie v školských jedálňach sa od 1.9.2020 naďalej nebude poskytovať až do odvolania a to z dôvodu odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV.

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ, Školská 2, Michalovce v období od 1. septembra 2020

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ, Školská 2, Michalovce v období od 1. septembra 2020. Čítajte viac ...

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Ukončili sme ďalší nezvyčajný školský rok

Pomôcky pre prváka na školský rok 2020/2021

Prečítajte si, čo všetko potrebujú budúci prváci. Čítajte viac ...

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 10. 8. do 14. 8. 2020. Čítajte viac ...