Poďme športovať !!!

18. júl 2022

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa  J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.  Od marca do konca júna chodilo športovať 2x do týždňa 20 šikovných predškolákov a predškoláčok. Počas 4 mesiacov si osvojili základy gymnastiky, atletiky a rôznych športových hier. Formou hry a zábavy sa učili chytať, hádzať, plaziť, šplhať, prekonávať prekážky a niektorí aj strach z výšky. Aj vďaka tejto spolupráci sa stala IV. materská škola víťazom Mestskej športovej olympiády materských škôl.  S deťmi, ktoré ešte budú navštevovať MŠ a ich rodičmi sme sa zhodli, že v tejto aktivite budeme pokračovať aj na budúci školský rok. Vďaka podpore od mesta Michalovce si predškoláci na pamiatku odniesli veľa zážitkov tričká a medaily.