Aktuality

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí predškolákov, že vzhľadom na vzniknutú situáciu s koronavírusom sa ruší DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ plánovaný na 12. 3. 2020. Podľa prípisu zriaďovateľa mesta Michalovce sa rušia aj hromadné akcie na školách. Náhradný termín Vám včas oznámime.

Usmernenie MŠVVaŠ SR

Prečítajte si Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky ohľadom koronavírusu COVID-19

Chrípkové prázdniny

Základná škola, Školská 2, Michalovce oznamuje, že v dňoch 25. 02. 2020 až 28. 02. 2020 vrátane bude prerušený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka (aj školskej jedálne) z dôvodu ochorenia chrípkou na základe Metodického usmernenia č.15/2005 -- R z 31. 10. 2005 čl.5 /ods.2./. Výchovno-vzdelávací proces bude pokračovať po jarných prázdninách dňa 9. 3. 2020.

Valentínske srdce

Dňa 14. februára pripravila žiacka školská rada pre spolužiakov, učiteľov a všetkých pracovníkov školy " Valentínsky deň", ktorým sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína.

Ako zvýšiť záujem žiakov o učenie?

Jednoznačne nenechať ich sedieť v laviciach.

Karpatská liga

7. februára 2020 boli žiaci športových tried povzbudiť svojich spolužiakov na zápase Karpatskej ligy.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Aj naši šiestaci mali možnosť dnes preniknúť do tajov bájok a v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického podeliť sa o svoje čitateľské zážitky na besede o bájkach, a to nielen Ezopových.

Viking

Dve fotky tej istej steny...😀, kreativita sa našim vychovávateľkám v ŠKD rozhodne nedá uprieť👍😉

Keď rozprávočka očká zatvára...

Všetci si pamätáme na tie chvíle tesne pred spaním, keď sa izbou rozliehal tichý hlas rozpovedajúci čarovné príbehy.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha aj na našej škole.