Koľko lásky ...

13. december 2021

Koľko lásky...

        V posledných školských decembrových dňoch sa naše deti spolu s rodičmi podieľajú na projekte s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
Už štvrtý rok na Slovensku pred Vianocami rozdáva radosť tým najzraniteľnejším – našim seniorom v krabici, či menej. Chuť pomáhať nezastavila ani aktuálna aktuálna situácia a dištančné vzdelávanie žiakov.
         Samota, odlúčenie od rodín či stereotypné dni sú každodennou realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý má možnosť stráviť vianočné sviatky v kruhu najbližších. 
Ďakujeme žiakom, našim školským rodičom aj učiteľom, že sme sa ako škola zapojili do projektu v tomto roku aj my. Možno práve „krabica od topánok“ naplnená maličkosťami môže vyčarovať úsmev na tvári a veľkú radosť do osamelých dní.