Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

28. november 2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest môže byť známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a zvýšená telesná teplota, nádcha, bolesť hrdla, vrstvy čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, príznaky ochorenia tráviaceho traktu vracanie, úpadok brucha), ako aj inej infekčnej choroby nesmiete do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné prísť.

Porušenie dochádzky do každej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzích osôb do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.