Komunikujeme, porovnávame

02. december 2021

Komunikujeme, porovnávame

Žiaci 9. B triedy na hodine ruského jazyka porovnávali školský systém, učebné predmety a hodnotenie v ruskej a slovenskej škole. Zistili, že predmety sú takmer rovnaké, rozdiel je len v materinskom jazyku. Keďže v našej škole, v triedach so zameraním na hokej, sa vzdelávajú aj deti z Ukrajiny alebo Ruska, majú tak naši žiaci možnosť získať informácie aj vzájomnou komunikáciou. Nadobudnuté vedomosti prostredníctvom projektových prác.