Aktuality

Tenis do škôl

Projekt "Tenis do škôl" organizuje Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom.

Útulok pre psov

"Žiadny láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nebude bez úžitku." Ezop

Korčuliarsky výcvik

Korčuliarsky výcvik "špeciál" - stretnutie s brankárom HK Dukla Ingema Michalovce Adamom Trenčanom

Práva dieťaťa - tretí ročník súťaže

Žiaci šiesteho ročníka si na hodinách občianskej náuky upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa.

Ukážky canisterapie

Rozhodli sme sa, že celý výťažok z Vianočnej burzy, na ktorej žiaci predávali vlastnoručne pripravené výrobky, venujeme Útulku pre psíkov v Michalovciach.

Oznam školskej jedálne

Výdaj stravy v roku 2020 začína 8.januára 2020.

Vianočná besiedka

Žiaci školy spolu so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami vianočné pásmo "O Mrázikovi" pre rodičov ako aj pre svojich spolužiakov.

Mikulášska nádielka

Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch vidno, že to nie je len ďalší deň v škole.

Zemplínske pero

Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci -- Sofia Demčáková 5.B a Kristína Bojačková 9.B.

30. ročník Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 02. decembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V olympiáde mali žiaci možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku.