Naši prváci a ich prvé dni v škole

09. september 2020

Našim prváčikom želáme, nech sa im darí v škole aj doma, v učení aj priateľstvách a pani učiteľky a rodičia nech majú dôvod byť na nich pyšní!