Európsky deň jazykov

27. september 2020

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
Keďže tento deň je tomto roku v sobotu, pripomenuli sme si ho o deň skôr. A keďže radi súťažíme, spojili sme to so súťažou. Žiaci 5. až 9. ročníka pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov a Žiackej školskej rady si vybrali krajinu a obliekli sa do farieb jej vlajky. Vybrali si slová danej krajiny a naučili sa ich. Nechýbali ani spoločné fotky tried, ktoré je možné pozrieť v galérii.