Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

13. júl 2020