Nový hokejový výstroj

27. september 2020

Naši hokejisti dostali nový hokejový výstroj, na financovaní ktorého participovala aj naša škola.