Aktuality

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Táto zložitá doba nás preniesla do online prostredia, do dištančného vzdelávania, do online súťaží. Zúčastnili sme sa online súťažného okresného kola Dejepisnej olympiády. Čítajte viac ...

Návrat žiakov do škôl

Základné školy v Michalovciach obnovia vyučovanie od 2. 3. 2021. Čítajte viac ...

Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021.

Rozhodnutie krízového štábu mesta Michalovce

Deti do materských škôlok a základných škôl v pondelok 8. 2. 2021 nenastúpia. Predpokladaný návrat detí do škôl je po jarných prázdninách v pondelok 1. 3. 2021.

Školská dochádzka žiakov 1. stupňa od 8. 2. 2021

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak sa školská dochádzka bude riešiť nasledovne .... Čítajte viac

Návrat žiakov do škôl, testovanie.

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských a základných škôl otvára od 8. februára 2021 výchovnovzdelávací proces vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov 1. - 4. roč. a základnej umeleckej škole individuálnej forme pre žiakov 1. - 4. roč. K zabezpečeniu otestovania zamestnancov a zákonných zástupcov detí /žiakov Mesto Michalovce ako zriaďovateľ škôl otvorí mimo už otvorených MOM aj MOM na týchto základných školách. Čítajte viac...

Termíny prijímacieho konania na stredné školy

Prijímacie konanie. Aktualizované k 27.01.2021.

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie v 1. polroku školského roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Víkendové antigénové testovanie na COVID-19

Základná škola, Školská 2, Michalovce je jedným z trinástich odberových miest, ktoré budú otvorené počas víkendu v Michalovciach. Ak sa chcete vyhnúť čakaniu v rade, objednajte sa na testovanie vopred. Čítajte viac ...