Marec - mesiac knihy

12. marec 2022

Marec - mesiac knihy

Už roky marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Prečo si mesiac knihy pripomíname v marci? 


Marec - mesiac knihy, bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu .

Prečo práve táto zaujímavá osobnosť?

 

Martin Hrebenda Hačavský

(10. 3. 1796 - 16. 3. 1880)

 

Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci.

Aj napriek tomu, že bol nevidiaci, miloval knihy. Jeho láska k nim sa mu stala životným poslaním.

Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy.

Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

     Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

     Aj my, žiaci našej ZŠ, radi čítame, navštevujeme knižnicu. Rozprávame sa o knihách, o tom, čo sa nám v nich páči, ktoré knihy by sme odporúčali spolužiakom.

     Radi využívame priestory pobočky ZK GZ v Michalovciach v našej škole, ba  i naše vlastné priestory novej učebne Digitálnej knižnice.

     Čas, ktorý trávime s dobrou knihou v ruke, je čas strávený s dobrým priateľom.

     Príbehy Roalda Dahla, Pavla Dobšinského, H. CH. Andersena, bájky od Ezopa či grécke báje nám robia každodenný život farebnejším.