PRÁVA DETÍ - piaty ročník školského kola

11. marec 2022

PRÁVA DETÍ – piaty ročník školského kola

Už po piatykrát sa žiaci šiesteho ročníka zapojili do školského kola súťaže  Práva detí. Na hodinách občianskej náuky si upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa. Každý žiak si vybral ľubovoľné právo a ilustroval ho podľa vlastných predstáv. 
Žiaci 9.B triedy  hlasovaním rozhodli o víťazných prácach. Tie budú vystavené na nástenke vo vestibule školy. Následne budú zaradené do albumu práv dieťaťa, v ktorom sa už nachádzajú víťazné práce z predchádzajúcich  ročníkov súťaže. Stanú sa učebnou pomôckou pre budúcich šiestakov.
Šiestakom ďakujeme a víťazom blahoželáme.
 
1. miesto  Nikola Slepáková    6.A  Právo na prednostnú ochranu a pomoc [pdf]
2. miesto  Peter Mižák              6.B Právo na zvláštnu opateru pri postihnutí [pdf]
3. miesto Jana Midlíková         6.B Právo na štátnu príslušnosť [pdf]
3. miesto   Michal Čuvan           6.B Právo na rovnosť [pdf]