Aktuality

Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ zverejnené 27. 10. 2020

Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ zverejnené 27. 10. 2020. Čítajte viac ...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Babičkina záhrada

V dňoch od 19. 10. do 29. 10. 2020 sa na našej škole opäť uskutočnila výstava ,, Babičkina záhrada". Čítajte viac...

Zaži radosť

Aj v tomto školskom roku boli v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov zapracované témy z finančnej gramotnosti. Čítaj viac ...

Vzdelávanie od 26. 10. 2020

Od pondelka 26.10. 2020 žiaci na 2. stupni (5. až 9. ročník) prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Žiaci na 1. stupni (1. až 4. ročník) pokračujú v prezenčnom vzdelávaní (budú naďalej chodiť do školy).

Hodina deťom

Dobrý deň, 19.11. 2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Čítajte viac...

Platby za ŠKD do konca kalendárneho roka 2020

Vážení rodičia, z dôvodu koncoročného zúčtovania financií Vás prosíme v novembrovej úhrade za Školský klub detí uhradiť dve platby súčasne (november+december) do 20. novembra 2020. Čítajte viac...

Manuál pre rodičov: Spolužiak vášho dieťaťa má koronavírus. Čo teraz? Čo urobia škola a hygiena?

Pripravili sme manuál pre rodičov detí, v ktorých škole sa vyskytne prípad koronavírusu. Zdroj: Denník N. Čítajte viac ...

Žiacka školská rada prevzala patronát nad kultúrou stolovania v školskej jedálni.

Žiacka školská rada si stanovila za cieľ vylepšiť kultúru stolovania v školskej jedálni. Každej triede 5. až 9. ročníka pridelila vlastné stoly, ktoré budú jednotlivé triedy udržiavať v poriadku. Čítajte viac ...

Postup na celoslovenské kolo.

V utorok 28.9.2020 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže pod názvom Floorball SK Liga. Čítajte viac ...