Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

19. október 2022

Z príležitosti Svetového kozmického týždňa, sme dňa 12.10.2022 so žiakmi 5.A a 5.B triedy navštívili Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci sa zúčastnili prednášky „Život kozmonauta“. Žiakom bol priblížený skutočný život kozmonautov, videli rôzne fotografie a videá z letov do vesmíru. V závere sme sa presunuli do kupoly, kde žiaci mali možnosť pozorovať Slnko.